PODMIENKY OCHRANY OSOBN├ŁCH ├ÜDAJOV

Článok I.

├Üvodn├ę ustanovenia

Prev├ídzkovate─żom je spolo─Źnos┼ą INVELT s.r.o.

Kontaktn├ę ├║daje prev├ídzkovate─ża s├║:

Púchovská 8, 831 06 Bratislava

invelt@invelt.sk 0904 910 209

Prev├ídzkovate─ż zodpovedn├í za sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov pod─ża nariadenia eur├│pskeho parlamentu a rady (E├Ü) 2016/679, z 27. apr├şla 2016 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov, (─Ćalej len GDPR)

Prev├ídzkovate─ż prijal v┼íetky vhodn├ę technick├ę a organiza─Źn├ę opatrenia k zabezpe─Źeniu ochrany osobn├Żch ├║dajov.

Prev├ídzkovate─ż neur─Źuje zodpovedn├║ osobu.

Prev├ídzkovate─ż nezam├Ż┼í─ża prenies┼ą osobn├ę ├║daje do tretej krajiny alebo medzin├írodnej organiz├ícii.

ÔÇ×Osobn├ę ├║dajeÔÇť s├║ ak├ęko─żvek inform├ície t├Żkaj├║ce sa identifikovanej alebo identifikovate─żnej fyzickej osoby (─Ćalej len ÔÇ×dotknut├í osobaÔÇť); identifikovate─żn├í fyzick├í osoba je osoba, ktor├║ mo┼żno identifikova┼ą priamo alebo nepriamo, najm├Ą odkazom na identifik├ítor, ako je meno, identifika─Źn├ę ─Ź├şslo, lokaliza─Źn├ę ├║daje, online identifik├ítor, alebo odkazom na jeden ─Źi viacer├ę prvky, ktor├ę s├║ ┼ípecifick├ę pre fyzick├║, fyziologick├║, genetick├║, ment├ílnu, ekonomick├║, kult├║rnu alebo soci├ílnu identitu tejto fyzickej osoby.

Va┼íe osobn├ę ├║daje, ktor├ę ste n├ím ako ÔÇ×dotknut├í osobaÔÇť poskytli, sprac├║vame za podmienok stanoven├Żch v t├Żchto podmienkach ochrany osobn├Żch ├║dajov.

Článok II.

├Ü─Źely sprac├║vania, pr├ívne z├íklady sprac├║vania, kateg├│rie dotknut├Żch os├┤b, doba uchov├ívania O├Ü, pr├şjemcovia O├Ü

Pri poskytovan├ş osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę s├║ z├íkonnou alebo zmluvnou po┼żiadavkou je dotknut├í osoba povinn├í poskytn├║┼ą tieto osobn├ę ├║daje. Bez poskytnutia osobn├Żch ├║dajov nie je mo┼żn├ę vybavenie objedn├ívky.

Článok III

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o pr├ívo po┼żadova┼ą od prev├ídzkovate─ża pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom t├Żkaj├║cim sa dotknutej osoby, pr├íva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie sprac├║vania alebo pr├íva namieta┼ą proti sprac├║vaniu, ako aj pr├íva na prenosnos┼ą ├║dajov.

M├íte tie┼ż pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu (├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov Slovenskej republiky, Hrani─Źn├í 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobn├ę ├║daje sprac├║vaj├║ na z├íklade p├şsomn├ęho s├║hlasu, dotknut├í osoba m├í pr├ívo kedyko─żvek odvola┼ą svoj s├║hlas. Odvolanie s├║hlasu nem├í vplyv na z├íkonnos┼ą sprac├║vania vych├ídzaj├║ceho zo s├║hlasu pred jeho odvolan├şm.

Inform├ície oh─żadom ochrany osobn├Żch ├║dajov, ako aj kv├┤li uplatneniu va┼íich pr├ív ako dotknutej osoby n├ís pros├şm kontaktujte na kontaktn├ę ├║daje uveden├ę v ├║vodn├Żch ustanoveniach.

Pr├şru─Źku pre ob─Źanov o ochrane ├║dajov v E├Ü n├íjdete na nasledovnej webstr├ínke

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf

Pou┼ż├şvanie cookies

─îo s├║ s├║bory cookie

S├║bory cookie s├║ mal├ę textov├ę s├║bory, ktor├ę sa umiestnia v po─Ź├şta─Źi alebo zariaden├ş pri n├ív┼íteve webovej str├ínky. Cookies obvykle obsahuj├║ n├ízov webovej str├ínky, z ktorej poch├ídzaj├║, platnos┼ą a hodnotu. Pri ─Ćal┼íej n├ív┼íteve str├ínky webov├Ż prehliada─Ź znovu na─Ź├şta s├║bory cookie a tieto inform├ície odo┼íle sp├Ą┼ą webovej str├ínke, ktor├í p├┤vodne cookie vytvorila. S├║bory cookie, ktor├ę pou┼ż├şvame, nepo┼íkodzuj├║ v├í┼í po─Ź├şta─Ź.

Ka┼żd├Ż pou┼ż├şvate─ż prezeran├şm na┼íej webovej str├ínky s├║hlas├ş s ich pou┼ż├şvan├şm a ukladan├şm do jeho prehliada─Źa. O tejto skuto─Źnosti je upozornen├Ż pri n├ív┼íteve na┼íej webovej str├ínky a svoj s├║hlas prejavuje ─Ćal┼í├şm prezeran├şm na┼íej webovej str├ínky.

─Äal┼íie dopl┼łuj├║ce inform├ície k s├║borom cookie si m├┤┼żete pozrie┼ą napr├şklad tu.

Ak├ę s├║bory cookie pou┼ż├şvame

Cookies pou┼ż├şvame za ├║─Źelom zlep┼íenia na┼íich slu┼żieb a pom├íhaj├║ k spr├ívnej funk─Źnosti na┼íich str├ínok. Na str├ínkach irobot.sk m├┤┼żu by┼ą pou┼żit├ę do─Źasn├ę a trval├ę cookies. Do─Źasn├ę cookies (session cookie) sl├║┼żia napr. po prihl├ísen├ş sa ku slu┼żbe na identifik├íciu pou┼ż├şvate─ża po dobu prihl├ísenia. Bez t├Żchto cookies nemusia niektor├ę funkcie v├┤bec fungova┼ą, alebo m├┤┼że by┼ą ich funk─Źnos┼ą obmedzen├í. Do─Źasn├ę cookies sa pri vypnut├ş prehliada─Źa automaticky vyma┼ż├║. Trval├ę cookies (persistent cookie) obsahuj├║ nastavenia pou┼ż├şvate─ża a sl├║┼żia teda na zv├Ż┼íenie jeho komfortu pri vyu┼ż├şvan├ş na┼íich slu┼żieb, pr├şpadne sl├║┼żia na ┼ítatistick├ę alebo reklamn├ę ├║─Źely. Zost├ívaj├║ ulo┼żen├ę vo Va┼íom zariaden├ş ove─ża dlh┼íie alebo pokia─ż ich ru─Źne neodstr├ínite (doba ponechania s├║borov cookie vo Va┼íom zariaden├ş z├ívis├ş od nastavenia samotnej cookie a nastavenia V├í┼ího prehliada─Źa).

Na na┼íich webov├Żch str├ínkach pou┼ż├şvame nieko─żko typov cookies.

Z├íkladn├ę s├║bory cookie

Tieto s├║bory cookie tvoria z├íklad pre prev├ídzku na┼íich webov├Żch str├ínok a umo┼ż┼łuj├║ pou┼ż├şvanie z├íkladn├Żch funkci├ş. Z├íkladn├Żmi cookies s├║ napr. zapam├Ątanie prihl├ísenia, umo┼żnenie pr├şstupu k zabezpe─Źen├Żm oblastiam bez nutnosti op├Ątovn├ęho prihl├ísenia, predvyplnenie formul├írov a podobne. Bez t├Żchto cookies nem├┤┼żeme poskytova┼ą slu┼żby, ktor├ę tvoria z├íklad na┼íich str├ínok. Pokia─ż tieto cookies zak├í┼żete, nebudeme m├┤c┼ą zaru─Źi┼ą bezchybn├Ż chod str├ínok.

Prev├ídzkov├ę s├║bory cookie

Pomocou prev├ídzkov├Żch cookies zhroma┼ż─Ćujeme ┼ítatistick├ę inform├ície o tom, ako pou┼ż├şvate na┼íe webov├ę str├ínky. Tieto technick├ę inform├ície n├ím napr. povedia, na ktor├ę ─Źasti webovej str├ínky ste klikli, ktor├║ str├ínku ste nav┼ít├şvili naposledy a p. Tieto cookies n├ím sl├║┼żia na anal├Żzu a vylep┼íovanie na┼íich webov├Żch str├ínok z h─żadiska obsahu, v├Żkonu a dizajnu. Pokia─ż tieto cookies zak├í┼żete, nem├┤┼żeme v├ím zaru─Źi┼ą bezchybn├Ż chod na┼íich str├ínok.

Reklamn├ę s├║bory cookie

Reklamn├ę s├║bory cookie m├┤┼żeme pou┼ż├şva┼ą na na┼íich webov├Żch str├ínkach na zobrazenie obsahu a rekl├ím, ktor├ę s├║ prisp├┤soben├ę va┼íim z├íujmom. Tieto cookies m├┤┼żu zhroma┼ż─Ćova┼ą inform├ície o va┼íich zvyklostiach pri prehliadan├ş na┼íich webov├Żch str├ínok. M├┤┼żu by┼ą vyu┼żit├ę aj na rozpoznanie va┼íej op├Ątovnej n├ív┼ítevy niektorej z webov├Żch str├ínok, ktor├ę s├║ s├║─Źas┼ąou na┼íej siete. T├Żmto sp├┤sobom m├┤┼żeme poskytova┼ą na na┼íich webov├Żch str├ínkach obsah a reklamy, ktor├ę s├║ pre v├ís relevantnej┼íie a efekt├şvnej┼íie cieli┼ą priamu marketingov├║ komunik├íciu, ale aj obmedzi┼ą po─Źtu zobrazen├ş reklamy a mera┼ą efekt├şvnos┼ą reklamn├Żch kampan├ş.

S├║bory cookie tret├şch str├ín

Na str├ínkach irobot.sk s├║ prepojenia a integrovan├Ż obsah z in├Żch webov├Żch str├ínok. Preto m├┤┼żu by┼ą po─Źas pou┼ż├şvania na┼íich webov├Żch str├ínok vytvoren├ę s├║bory cookies, ktor├ę nepodliehaj├║ na┼íej kontrole. Ide napr├şklad o pr├şpad, ak prezeran├í webov├í str├ínka pou┼ż├şva n├ístroj na anal├Żzu alebo marketingov├║ automatiz├íciu od tretej strany (napr├şklad n├ístroje spolo─Źnost├ş Google) alebo zobrazuje obsah webov├Żch str├ínok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To m├í za n├ísledok prijatie s├║borov cookie od t├Żchto slu┼żieb tret├şch str├ín, kde nem├íme kontrolu nad ukladan├şm ani pr├şstup k t├Żmto s├║borom cookie. Ak chcete vedie┼ą, ako tieto tretie strany pou┼ż├şvaj├║ s├║bory cookie, pre─Ź├ştajte si z├ísady ochrany s├║kromia a z├ísady pou┼ż├şvania s├║borov cookie t├Żchto slu┼żieb.

Odmietnutie pou┼ż├şvania s├║borov cookie

Pou┼ż├şvanie s├║borov cookie je mo┼żn├ę nastavi┼ą pomocou V├í┼ího internetov├ęho prehliada─Źa. V├Ą─Ź┼íina prehliada─Źov s├║bory cookie automaticky prij├şma u┼ż vo ├║vodnom nastaven├ş. S├║bory cookie je mo┼żn├ę pomocou V├í┼ího webov├ęho prehliada─Źa odmietnu┼ą alebo nastavi┼ą pou┼ż├şvanie len niektor├Żch s├║borov cookie.

Inform├ície o prehliada─Źoch a o sp├┤sobe nastavenia predvolieb pre s├║bory cookie m├┤┼żete n├íjs┼ą na nasleduj├║cich webov├Żch str├ínkach.

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Budeme re┼ípektova┼ą, pokia─ż si predvolen├ę nastavenie cookies zmen├şte. Vypnutie niektor├Żch cookies v┼íak m├┤┼że ma┼ą dopad na funk─Źnos┼ą na┼íich webov├Żch str├ínok.

Prev├ídzkovate─żom port├ílu E-shipping je spolo─Źnos┼ą INVELT s.r.o.